Anunț pentru acordarea burselor de ajutor social, burse medicale și pachete de rechizite