Borderou final de evaluare – probă practică, concurs secretar 0,5 normă