Planul de școlarizare prevede pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2024 – 2025 un număr de 4 clase, cu un număr total de 88 de locuri. Înscriere Clasa Pregătitoare 2024-2025 Circumscripții școlare Râmnicu Sărat
Detalii...
Parintele/ tutorele/ susținătorul legal al copilului depune Ia secretariatul școlii următoarele documente: dosar plastic; certificatul de naștere al copilului în original și copie ; copie dupa actul de identitate al părintelui/ tutorelui/ susținătorului legal, certificat conform cu originalul de către secretarul comisiei, pe baza documentului 
Detalii...
Planul de școlarizare prevede pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2022 – 2023 un număr de 4 clase, cu un număr total de 88 de locuri.
Detalii...
Numărul locurilor rămase disponibile la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 după prima etapă de inscriere, pentru Școala Gmnazială Nr.1, este de 6 locuri din totalul de 88. ELEVII ADMIȘI ETAPA I: Nume Prenume Valid Admis Etapa ALEXANDRESCU RAREȘ ȘTEFAN Da Da Etapa I – 
Detalii...
Planul de școlarizare prevede pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 un număr de 4 clase, cu un număr total de 88 locuri. Ordin_2022_metodologie_calendar_pregatitoare PERSOANĂ DE CONTACT: Manolache Nicoleta – DIRECTOR Tel: 0238 561 211, Fax: 0238 565 115
Detalii...
Circumscriptii scolare 2021 Ramnicul Sarat
Detalii...
Precizări privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului care nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, în vederea înscrierii la clasa pregătitoare.
Detalii...