DECIZIA NR. 75 / 31.03.2023 Privind promovarea în grad profesional a D-lui  Stan Sorin ​Directorul Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu  Rm. Sărat, Prof. MANOLACHE NICOLETA,  numit în funcție prin Decizia   nr. 3462/20.12.2021, emisă de Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Buzau,       
Detalii...
1.Se aprobă Raportul privind Starea și Calitatea Îvățământului la nivelul Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu 2.Se aprobă Planul Managerial al directorului, an școlar 2022-2023 3.Se aprobă Planul Managerial al directorului adjunct, an școlar 2022-2023 4.Se aprobă Planul Operațional pentru anul școlar 2022-2023 5.Se aprobă Graficul unic 
Detalii...
Se aprobă încetarea activării Comisiei de Cercetare disciplinară Se aprobă anularea notelor la Lb. Română Se aprobă Proiectele depuse spre derulare pentru anul școlar în curs Se aprobă Procedura Operațională privind funcționarea Comisiei Curriculum Se aprobă Organigrama Se aprobă elevii veniți/ plecați.
Detalii...
Se aprobă atribuțiile membrilor CA pentru anul școlar 2022-2023 Se aprobă tematica CA pentru anul școlar 2022-2023 Se aprobă Procedura Operațională privind accesul persoanelor străine Se aprobă Procedura Operațională privind răspunderea disciplinară Se aprobă plata cu ora pentru cadrele didactice ce suplinesc pe orele din 
Detalii...
Hotărâri CA din data de 26.09.2022 1.Aprobarea Comisiilor de lucru cu caracter permanent, temporar și ocazional pentru anul școlar 2022-2023 2.Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a Concursului pentru ocuparea orelor vacante de Ed. plastică 3.Aprobarea Comisiei de elaborare a subiectelor / evaluare în cadrul 
Detalii...
Hotărâri CA din data de 14.09.2022 1.Aprobarea Procedurii Operaționale privind asistența la ore 2.Aprobarea Comisiei pentru examenul de promovare în grad profesional a dlui Stan Sorin 3.Aprobarea suplinirii pe CM al doamnei Grigore Mirela 4.Aprobarea responsabilului cu Mentoratul didactic și formarea în cariera didactică  
Detalii...
Hotărâri CA din data de 02.09.2022 1.Aprobarea Planului de încadrare 2.Aprobarea perioadei de desfășurare pentru Programul Național Școala Altfel și Săptămâna Verde 3.Aprobarea programului școlar 4.Aprobarea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar 5.Aprobarea orarului pentru anul școlar 2022-2023 6.Aprobarea responsabilului CEAC 7.Aprobarea responsabilului cu Proiecte 
Detalii...
Hotarari CA din data de 17.05.2022
Detalii...
Hotarari CA 11 mai 2022
Detalii...