Documente necesare la dosarul privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare ,, EURO 200”: 1. cerere tip (se completează la secretariat în momentul depunerii dosarului); 2. adeverința în original cu venitul brut realizat în luna anterioară depunerii cererii,de la toți membrii 
Detalii...
INFO CONTESTATII 2022
Detalii...
Descarcă GHIDUL DE UTILIZARE AL PROGRAMULUI MEET.GOOGLE – PENTRU LUCRUL ONLINE Întâlniri video simple, fără întreruperi și de calitate înaltă, de la Google. Colaborează și dezvoltă relațiile cu echipa și partenerii, indiferent în ce colț al lumii te afli. Funcțiile cheie sunt: • întâlniri video 
Detalii...
Metodologia concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2019, precum si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca profesorii pentru obtinerea acesteia au fost publicate de Ministerul Educatiei. METODOLOGIA SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in 
Detalii...
Pe langa Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul Preuniversitar – valabil in 2019, fiecare cadru didactic semneaza un contract individual de munca. Va prezentam un model de contract individual, asa cum va arata el la angajare. Potrivit art. 10 din Codul muncii, „contractul individual de 
Detalii...
Cadrele didactice pot sa solicite decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza pentru acordarea gradelor didactice. Pentru a primii banii, dascalii trebuie sa depuna o cerere la secretariatul scolii la care predau, insotita de chitantele sau facturile de decontat. Va prezentam mai jos un model de 
Detalii...
Proiectarea activitatii didactice reprezinta un ansamblu de procese si operatii de anticipare si este necesara pentru cresterea calitatii si eficientei instruirii elevilor. In alti termeni, activitatea de proiectare pedagogica valorifica actiunile si „operatiile de definire anticipativa a obiectivelor, continuturilor, strategiilor invatarii, probelor de evaluare si 
Detalii...
Nu exista o singura modalitate de a invata si fiecare scolar isi da seama in timp ce stil i se potriveste. Elevul adapteaza tehnicile de invatare propriilor abilitati si caracteristicilor materialului de invatat. Totusi, este bine ca el sa stie ca exista mai multe feluri 
Detalii...
Transferul elevilor de la o scoala la alta se face cu respectarea legislatiei si a regulamentului intern al scolii care primeste elevul, iar prevederile acestuia pot diferi de la o scoala la alta. Ca regula generala, elevii se pot transfera de la o scoala la 
Detalii...