Criterii specifice unității pentru departajarea copiilor înscriși la clasa pregătitoare