DEPUNEREA DOSARULUI CU DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Parintele/ tutorele/ susținătorul legal al copilului depune Ia secretariatul școlii următoarele documente:

  • dosar plastic;
  • certificatul de naștere al copilului în original și copie ;
  • copie dupa actul de identitate al părintelui/ tutorelui/ susținătorului legal, certificat conform cu originalul de către secretarul comisiei, pe baza documentului original
  • părinții divorțați depun la înscriere copie după hotararea judecătorească de încredințare a copilului(unde a fost stabilită locuința minorului) ;
  • aviz cu vaccinările de la medicul de familie;
  • adeverință de la grădiniță că a  frecventat grupa mare,pentru copiii care au împlinit 6 ani până la 1 septembrie 2023;
  • recomandare pentru înscrierea în învățământul primar de la grădiniță pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1septembrie-31 decembrie 2023;
  • evaluarea psihosomatică eliberată de către CJRAE Buzău (unde e cazul) pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au venit din străinătate;