Şcoala Gimnazială Nr 1 din Rm Sărat este o instituţie cu prestigiu şi renume în judeţ.

De-a lungul timpului, elevii pregătiţi aici de un colectiv de cadre didactice de excepţie au obţinut rezultate remarcabile la concursurile şi olimpiadele şcolare şi au demonstrat prin devenirea lor calitatea pregătirii de care s-au bucurat în această instituţie de educaţie râmniceană.

Profesorii şcolii noastre sunt oameni de o înaltă ţinută morală şi cu o solidă pregătire profesională, care-şi simt adevărata chemare către dăruirea faţă de elevii lor şi către această nobilă meserie.

Pentru înfăptuirea acestor obiective, şcoala le pune la dispoziţie profesorilor şi elevilor o bază materială adecvată, cu spaţii şcolare moderne şi mijloace didactice de ultimă generaţie. Ei îşi propun pentru elevii lor un parcurs educativ de calitate, centrat pe dezvoltarea competenţelor pentru întreaga viaţă, competenţe de bază din domeniul ştiinţelor şi tehnologiei, ce ţin de iniţiativă, antreprenoriat, competenţe civice şi digitale.