Legea_544

Norme de aplicare a Legii 544

CERERE TIP 

Portal legislativ

Legea educatiei nationale

Codul muncii

Legea dialogului social

Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar

Lista tuturor funcțiilor din aparatul propriu al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Rm. Sarat

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016

STATUT din 10 august 2016

ORDIN nr. 5.061 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

ORDIN nr. 5.062 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar

 ORDIN nr. 5.298 din 7 septembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

ORDIN nr. 4.959 din 2 septembrie 2013(*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 septembrie 2017 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 ORDONANȚĂ nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal