HOTĂRÂRI C.A. – 03.11.2022

1.Se aprobă Raportul privind Starea și Calitatea Îvățământului la nivelul Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu

2.Se aprobă Planul Managerial al directorului, an școlar 2022-2023

3.Se aprobă Planul Managerial al directorului adjunct, an școlar 2022-2023

4.Se aprobă Planul Operațional pentru anul școlar 2022-2023

5.Se aprobă Graficul unic de monitorizare și control al directorului, an școlar 2022-2023

6.Se aprobă Raportul privind activitățile educative desfășurate în anul școlar 2021-2022

7.Se aprobă Raportul de activitate SNAC, an școlar 2021-2022

8.Se aprobă Planul de acțiune SNAC, 2022-2023

9.Se aprobă Raportul de activitate al Bibliotecii, an școlar 2021-2022

10.Se aprobă Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul școlar 2022-2023

11.Se aprobă Planul Managerial al Comisiei pentru prevenire și combaterea violenței, an școlar 2022-2023

12.Se aprobă Planul de măsuri de prevenire și combatere a violenței

13.Se aprobă Planificarea activităților de prevenire și combatere a violenței, an școlar 2022-2023

14.Se aprobă Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul intern, an școlar 2022-2023

15.Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei Ed. Sanitară, an școlar 2021-2022

16.Se aprobă Planul de muncă al Comisiei de Educație Sanitară, an școlar 2022-2023

17.Se aprobă activitățile din cadrul Comisiei de Ed. Sanitară, an școlar 2022-2023

18.Se aprobă Raportul Comisiei SCIM, an școlar 2021-2022

19.Se aprobă Programul de Dezvoltare al Comisiei SCIM , an școlar 2022-2023

20.Se aprobă Codul de Etică, an școlar 2022-2023

21.Se aprobă distribuirea celor 4 ore de ansamblu sportiv în cadrul catedrei de Ed. Fizică

22.Se aprobă Proiectele educative locale și județene, an școlar 2022-2023

23.Se aprobă P.O. privind elaborarea Codului de Etică

24.Se aprobă Calendarul Activităților Educative, an școlar 2022-2023.