HOTĂRÂRI CA – 20.10.2022

  1. Se aprobă atribuțiile membrilor CA pentru anul școlar 2022-2023
  2. Se aprobă tematica CA pentru anul școlar 2022-2023
  3. Se aprobă Procedura Operațională privind accesul persoanelor străine
  4. Se aprobă Procedura Operațională privind răspunderea disciplinară
  5. Se aprobă plata cu ora pentru cadrele didactice ce suplinesc pe orele din catedra drei Săraru Carmen Iliana
  6. Se aprobă delegarea sarcinilor directorului unității către directorul adjunct în perioada în care directorul este în concediu de odihnă sau este plecat în mobilitate Erasmus
  7. Se aprobă Planul Operțional al CEAC
  8. Se aprobă Planul Managerial al Comisiei Curriculum pentru anul școlar 2022-2023.