Hotărâri CA din data de 02.09.2022

Hotărâri CA din data de 02.09.2022

1.Aprobarea Planului de încadrare

2.Aprobarea perioadei de desfășurare pentru Programul Național Școala Altfel și Săptămâna Verde

3.Aprobarea programului școlar

4.Aprobarea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar

5.Aprobarea orarului pentru anul școlar 2022-2023

6.Aprobarea responsabilului CEAC

7.Aprobarea responsabilului cu Proiecte și Programe Educative

8.Aprobarea listelor nominale cu elevii repartizați la clasele pregătitoare

9.Aprobarea diminuării normei didactice cu 2 ore

10.Aprobarea Opționalului de Lb. Engleză la clasa IA

11.Aprobarea constituirii unor formațiuni de studiu la disciplina Ed. fizică

12.Aprobarea acordării dirigențiilor la clasele a –V-a, VII D, VIII A

13.Aprobarea repartizării personalului didactic de predare pentru învățământul primar și gimnazial

14.Aprobare program director, director adjunct

15.Aprobarea cererilor elevilor veniți / plecați

16.Aprobarea Comisiei de gestionare SIIIR.