Hotărâri CA din data de 14.04.2022

Aprobarea acordului de principiu privind continuitatea pe post pentru anul școlar 2022-2023 a drei Morărescu Daniela, conform art 63 din Metodologie