Hotărâri CA din data de 14.09.2022

Hotărâri CA din data de 14.09.2022

1.Aprobarea Procedurii Operaționale privind asistența la ore

2.Aprobarea Comisiei pentru examenul de promovare în grad profesional a dlui Stan Sorin

3.Aprobarea suplinirii pe CM al doamnei Grigore Mirela

4.Aprobarea responsabilului cu Mentoratul didactic și formarea în cariera didactică