Hotărâri CA din data de 26.09.2022

Hotărâri CA din data de 26.09.2022

1.Aprobarea Comisiilor de lucru cu caracter permanent, temporar și ocazional pentru anul școlar 2022-2023

2.Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a Concursului pentru ocuparea orelor vacante de Ed. plastică

3.Aprobarea Comisiei de elaborare a subiectelor / evaluare în cadrul Concursului pentru ocuparea orelor vacante de Ed. plastică

4.Aprobarea Comisiei de contestații în cadrul Concursului pentru ocuparea orelor vacante de Ed. plastică

5.Aprobarea promovării în treaptă superioară (S I) a dlui informatician  Stan Sorin

6.Aprobarea numirii doamnei prof.Baciu Georgiana responsabil cu dialogul la nivelul Consiliului reprezentativ al părinților

7.Aprobarea numirii doamnei prof. Țurloi Mihaela responsabil al Consiliului reprezentativ al elevilor

8.Aprobarea recomandărilor pentru cadrele didactice înscrise la Concursul de Metodiști

9.Aprobarea aderării de noi cadre didactice în Proiectul Erasmus +

  1. Aprobarea cererilor elevilor veniți / plecați

11.Aprobarea adresei de informare pentru  dra prof Săraru Carmen