Perioada de sustinere a examenelor de corigenta pentru anul scolar 2018 – 2019 este intre 15 si 25 iulie, anunta Ministerul Educatiei.

Astfel, pentru acest an scolar, perioada de desfasurare a examenelor de corigenta este 15 – 25 iulie pentru toate clasele din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional si pentru clasele de stagii de pregatire practica, scoala postliceala si de maistri.
Va prezentam adresa trimisa de Ministerul Educatiei Nationale, referitoare la examenele de corigenta din anul scolar 2018 – 2019: 
Catre
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN/AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
In atentia: Doamnei/Domnului Inspector Scolar General
Va transmitem, anexat, Nota nr. 3302/DGISSEP/02.11.2018 cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2018-2019, cu solicitarea de a le transmite in toate unitatile de invatamant din judetul dvs.
Nota cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2018-2019
Pentru anul scolar 2018-2019, perioada de desfasurare a examenelar de corigenta, stabilite in baza art, 130 din Regulamentul-cadru de orpanizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, este 15-25 iulie pentru toate clasele din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional si pentru clasele de stagii de pregatire practica, scoala postliceala si de maistri.
Elevii din clasa a VIII-a, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie la admiterea in clasa a IX-a, pe locurile ramase libere, in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEN nr. 4829/2018, respectiv in etapa a doua de admitere in invatamantul profesional si invatamantul profesional dual, conform calendarului probat prin Ordinul MEN nr. 5031/2018.
Elevii corigenti care nu s-au prezentat la sesiunea de corigente din perioada 15-25 iulie sau nu au promovat examenul de corigenta, vor fi declarati repetenti.
Elevii din clasele terminale de liceu, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2019, in data de 26 iulie 2019.
Ejevii claselor terminale de liceu, ai invatamantului profesional si ai stapiilor de pregatire practica, care au promovat examenele de corigenta in sesiunea 15-28 iulie, se pot inscrie la examenul de certificare a competentelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2019.
In cazul in care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului scolar, indiferent de numarul de module nepromovate, se organizeaza o sesiune speciala de examene de corigenta, in ultima saptamana de cursuri a anului scolar.
Prezenta nota va fi comunicata de catre inspectoratele scolare in toate unitatile scolare.
Conducerile unitatilor scolare vor aduce la cunostinta cadrelor didactice si elevilor perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta, inclusiv prin afisarea la avizierul unitati de invatamant.
Catre
INSPECTORATELE SCOLARE/
INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
in atentia doamnei/domnului Inspector Scolar General
Ref.: organizarea si desfasurarea examenelor de corigenta la invatamantul profesional
Prin Nota nr. 3302/DGISSEP/02.11.208, perioada de desfasurare a examenelor de corigenta, in anul scolar 2018-2019, stabilita in baza art, 130 alin. (3).din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost stabilita intre 15 si 25 iulie 2019 pentru toate clasele din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional si pentru clasele de stagii de pregatire practica, scoala postliceala si de maistri.
La formatiunile de studiu din invatamantul profesional pentru care structura anului scolar, stabilita prin planurile cadru in vigoare, nu permite sustinerea examenelor de corigente in perioada 15-25 iulie 2019, la disciplinele de cultura generala care nu se parcurg modular, pentru elevii care nu au promovat aceste discipline, sesiunea de examene de corigenta se organizeaza in perioada 26-27 august 2019.
In baza prevederilor art. 130 alin. (4) din Reaulamentul-cadru aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele, indiferent de numarul de module nepromovate, se organizeaza o sesiune speciala de examene de corigenta, in ultima saptamana de cursuri a anului scolar, conform structurii anului scolar aprobata prin OMEN nr. 3220/19.02.2018.
Prezenta adresa va fi comunicata de catre inspectoratele scolare in toate unitatile de invatamant in care functioneaza formatiuni de studiu din invatamantul profesional.
Evaluarea elevilor se face de catre doi profesori de aceeasi specialitate sau specialitati inrudite. Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre profesori este cel care a predat elevului in timpul anului scolar. In absenta temeinic motivata a acestuia, examinarea se face de catre un alt profesor din scoala, numit de directorul unitatii de invatamant, sau de catre un profesor din alta scoala, numit de inspectorul scolar general, la solicitarea directorului unitatii de invatamant. Daca directorul apreciaza ca intre elev si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, examinarea poate fi facuta de o comisie stabilita de director si avizata de inspectorul de specialitate.
Sursa: portalinvatamant.ro