REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE MUNCITOR (2 POSTURI)

REZULTATUL

PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE MUNCITOR (2 POSTURI), PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,, RÂMNICU SĂRAT”

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultatul selecției
1. 4770 100 ADMIS
2. 4771 83 ADMIS

Afișat astăzi 20.11.2023 ,ora 14.00

 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor se va face în data de 20.11.2023, între orele 15.00-16.00.

Proba practică și interviul va avea loc în data de 21.11.2023, ora 9.00, la sediul unitații.

  

Director, Manolache Nicoleta