Transferul de la o școală la alta. Condiții și acte necesare

Transferul elevilor de la o scoala la alta se face cu respectarea legislatiei si a regulamentului intern al scolii care primeste elevul, iar prevederile acestuia pot diferi de la o scoala la alta.

Ca regula generala, elevii se pot transfera de la o scoala la alta doar intre semestre sau in vacanta de vara.
Transferurile in timpul semestrului se fac doar in situatii exceptionale:
– la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
– in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
– de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional;
– la/de la invatamantul de arta, sportiv si militar;
– de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi straine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
– in alte situatii exceptionale, cu aprobarea Consiliului de Administratie al Inspectoratului scolar.
Documentele necesare la transfer sunt: 
  • foaia matricola
  • fisa medicala
  • fisa de lichidare
  • cererea de transfer
  • copii dupa actele de identitate ale parintilor.
Pentru transfer este suficient acordul scolii care primeste copilul, iar de la scoala din care pleaca este necesar doar un aviz consultativ al Consiliului de Administratie.
Dupa aprobarea transferului, institutia in care se transfera elevul este obligata sa solicite situatia scolara a acestuia in termen de 5 zile lucratoare, iar institutia de la care se transfera elevul este obligata sa elibereze solicitantului situatia scolara. Elevul nu este inscris in catalog, pina la primirea situatiei scolare de catre Institutia in care s-a transferat si emiterea ordinului directorului.
In functie de profilul clasei, poate fi necesara sustinerea unui examen pentru a dovedi cunostintele elevului la o anumita disciplina, mai ales daca elevul a fost transferat la o clasa cu un alt profil. Probele de diferenta desfasurate in urma transferului de la o institutie de invatamint la alta, in caz de necesitate, au loc, de regula, pina la incheierea semestrului in curs.
Sursa: portalinvatamant.ro